Az EcoAP célja a környezetre nehezedő nyomást csökkentő innováció ösztönzése, valamint az innováció és a piac közötti szakadék áthidalása. A vállalkozások számára kifejlesztett környezetbarát technológiák segíthetnek a munkahelyteremtésben, és növelik Európa gazdasági versenyképességét.

Az Öko-innovációs Cselekvési Terv (EcoAP) az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés egyik kötelezettségvállalása, amely a 2004-es környezetvédelmi technológiai cselekvési terven (ETAP) alapul. A figyelmet a zöld technológiákról kiterjeszti az ökoinnováció átfogóbb koncepciójára, és specifikus szűk keresztmetszeteket, kihívásokat, illetve lehetőségeket céloz meg a környezetvédelmi célkitűzések innováció útján történő elérése érdekében.

Az EcoAP-hoz olyan intézkedések tartoznak, amelyek érintik mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalt, a kutatást és az ipart, valamint a szakpolitikát és a pénzügyi eszközöket is. A terv elismeri, hogy a környezetvédelmi szabályozás az ökoinnováció motorjaként alapvető szerepet tölt be, és a környezetvédelmi jogszabályok felülvizsgálatát irányozza elő. Hangsúlyozza, hogy a kutatás és az innováció mennyire fontos szerepet játszik abban, hogy még több innovatív technológiát fejlesszenek ki és juttassanak piacra. A cselekvési terv összesen hét intézkedési területet tartalmaz:

  1.  a környezetvédelmi politika és szabályozás felhasználása az ökoinnováció előmozdításának ösztönzésére;
  2. a demonstrációs projektek és a partnerség támogatása annak érdekben, hogy ígéretes, intelligens és nagyszabású operatív technológiákat vezessen be a piacra;
  3. az ökoinnovációt fokozó új szabványok kidolgozása;
  4. pénzügyi eszközök és támogatási szolgáltatások mobilizálása a kkv-k számára;
  5. a nemzetközi együttműködés előmozdítása;
  6. az új készségek és munkahelyek, valamint a kapcsolódó képzési programok kialakításának támogatása a munkaerő-piaci szükségletek kielégítésére, valamint
  7. az ökoinnováció előmozdítása az európai innovációs partnerségeken keresztül