A Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik
Keretprogram 2007-től 2013-ig tart. A program teljes
költségvetése 50 milliárd euró.
Az FP7 legfőbb célja az európai ipar tudományos és technológiai bázisának erősítése, valamint a nemzetközi versenyképesség ösztönzése.

A Hetedik keretprogram egyik fő célkitűzése, hogy Európa a világ első számú tudományos és technológiai központjává váljon. A Keretprogramon belül  az „Együttműködés” egyedi program a tudás és a technológia legfőbb területeinek megfelelő kilenc témát ölel fel, amelyeken belül – a társadalmi, gazdasági, környezeti és ipari kihívások megoldása érdekében – támogatni kell a nemzetközi együttműködést. A cél azoknak  technológiáknak a kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az emberi tevékenység és a környezettel és erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás közötti egyensúly megteremtését.

A keretprogram nyitott pályázati felhívásai a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján érhetőek el.