A technológiai platformok célorientáltak, a tudás-alapú növekedéshez szükséges komplex szakpolitikai célokat és azokmegvalósításához vezető terveket határoznak meg egy adott szakterületen.

A technológiai platformok munkájában az adott iparág gyakorlatilag összes nagy szereplője részt vesz. Az ipar kulcsszerepet tölt be valamennyi platformban, de az egyéb szereplőket, köztük a kutatási közösséget, a felügyeleti szerveket, a szabványosító testületeket, a pénzügyi szervezeteket, a civil társadalmat és a fogyasztókat is mobilizálja.

Az Európai Technológiai Platformok célja az európai gazdaság teljesítménye szempontjából jelentős szerepet játszó iparágakban ipar által vezérelt innovációs program, új termékek, új eljárások, új szolgáltatások megvalósítása az ipar versenyképességének javítása érdekében. A megalakult technológiai platformok egy része környezetvédelmi célokat is szolgál (bioüzemanyag, szélenergia, fenntartható vegyipar, forovoltaikus energia, stb.)

Az európai technológiai platformok mellett megtalálhatóak a nemzeti technológiai platformok is, ahol a nemzeti cégek és prioritások jelennek meg. A nemzeti platformok a nemzeti sikerágazatokra koncentrálnak. Az egyes platformok kidolgozták a Stratégiai Kutatási Terveiket, melyben meghatározták a szakterületük kutatási, fejlesztési és innovációs irányvonalakat, és kijelölték az elkövetkezendő 25 évben megvalósítandó K+F+I célokat és feladatokat. A megfogalmazott célok eléréséhez, a szakterület teljes vertikumának fejlesztéséhez konkrét javaslatokat fogalmaztak meg az egyes Platformok meg a Stratégiai Megvalósítási Tervekben. A Nemzeti Technológiai Platformok rendszeresen tartanak szakmai fórumokat.