Az Európai Bizottság közzétette a 2013-as öko-innovációs pályázati felhívásait újrahasznosítás, fenntartható épületek, élelmiszerágazat és italágazat, vízfelhasználás és zöld üzlet témakörökben.
Beadási határidő: 2013. szeptember 5.

A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) ökoinnovációs programja 200 millió eurós költségvetéssel rendelkezik a 2008–2013. közötti időszakra. A program Európa természeti erőforrásainak jobb kihasználását elősegítő, működő technológiákra támaszkodó termékeket támogat. Az ökoinnovációs program a CIP környezetvédelmi ága, amely az Ökoinnovációs Cselekvési Terv megvalósításához járul hozzá. A programot a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI) irányítja.

Az Európai Bizottság közzétette a 2013. évre szóló ökoinnováció tárgyú pályázati felhívásait. A támogatásra olyan innovatív környezetvédelmi termékkel, technikával, szolgáltatással vagy folyamattal lehet pályázni, amelynek célja a környezeti hatások megelőzése vagy csillapítása, vagy amely elősegíti az erőforrások optimális felhasználását. A felhívás mindenekelőtt azoknak a kis- és középvállalkozásoknak szól, amelyekolyan környezetbarát terméket, eljárást vagy szolgáltatást fejlesztettek ki, amely még nem tudta megvetni lábát a piacon. A Bizottság a projekt költségeinek 50%-áig biztosít finanszírozást. A 2013. évi keret 31.6 millió euró. A pályázatok beadásának határideje 2013. szeptember 5. Az idei felhívás az előző évekhez hasonlóan öt területet fed le:

  • Újrahasznosítás (Materials Recycling): jobb rendszerezési folyamatok, innovatív újrahasznosítás, új újrahasznosítási megoldások, újrahasznosított termékek új piacai; újrahasznosított alapanyagokból gyártott innovatív termékek, üzleti fejlesztések, amik az újrahasznosítás versenyképességét erősítik.
  • Fenntartható épületek: fenntartható építkezési alapanyagok, innovatív építkezési termékek, amik a természetes erőorrások racionálisabb kihasználását célozzák meg, építkezési hulladékok újrafelhasználása és újrahasznosítása.
  • Élelmiszerágazat és Italágazat (Food and Drink): tisztább előllítási folyamatok, kihasználva az erőorrások hatékonyságát, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás növelése, a vízfeldolgozás hatékonyabbá tétele, innovatívabb és tisztább termékek, amilyek csökkentik a felhasználás környezeti hatásait.
  • Zöldülő üzlet és beruházások (Green Business/Smart Purchasing): az öko-innováció integrálása az ellátási láncokba, az öko-innovatív megoldások keresletének és kínálatának találkozását elősegítőszolgáltatások, tiszta termelési folyamatok, zöld termékek előllítása
  • Vízfelhasználás: vízhatékonysági folyamatok alkalmazása és az ehhez kapcsolódó technológiák kialakítása, vízfelhasználás 30 %-kal való csökkentése, hatékonyabb szennyvíz-újrahasznosítás

A május 27-én Brüsszelben elhangzó részletes pályázati tájékoztató előadásai (Infoday) élőben lesznek követhetőek az interneten a következő linken:

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=a5ff5d4b0a0d7b3e4d64147037d8c344