Mi a környezettechnológia?

Az EU Környezettechnológiai Cselekvési Tervében (ETAP)megfogalmazottak szerint  környezettechnológiának azok a megoldások számítanak, melyek kisebb környezeti terheléssel járnak, mint a vonatkozó/összehasonlítható eljárások, technológiák.

Az OECD meghatározás szerint a környezettechnológiák olyan tiszta, erőforrás (anyag és energia) hatékony technológiák, amelyek csökkentik az anyag- és energia-felhasználást, és csökkentik a kibocsátásokat, melléktermékeket hasznosítanak, csökkentik a hulladék ártalmatlanítás káros hatásait, vagy ezeknek a technológiáknak a kombinációja, a kapcsolódó mérések és monitoring.

A környezettechnológiák nem pusztán a „csővégi" szennyezéskezelésre terjednek ki, hanem horizontális jelleget öltve, gyakorlatilag mindegyik iparágban, ill. ágazatban szerepet kapnak és kaphatnak. Az új koncepcióként alkalmazott környezettechnológia már lefed minden olyan terméket, folyamatot, eljárást, módszert, aminek alkalmazásával fokozható az anyag- és energiahatékonyság, illetve megelőzhető és/vagy csökkenthető a szennyezés, illetve a környezetkárosítás.

Menü

Környezettechnológia, ökoinnováció

Navigáció