Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS)

A Kormány az ökoszisztémák terhelése csökkentésének, a természeti erõforrások takarékos használatának, valamint a gazdaság
fenntartható fejlesztésének érdekében 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatával elfogadta a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiát.

A gazdasági válság, valamint az egyre súlyosbodó globális környezetvédelmi problémák kezelésének megoldási alternatívájaként különböző szakpolitikai és gazdasági fórumokon mind gyakrabban kerül elő a környezettechnológia kifejezés és az ehhez kapcsolódó innováció. A zöld gazdaság, mint a válságból való kiútkeresés egyik gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő eszköze szintén egyre gyakrabban hangzik el.

Mindezekre válaszul készült el a középtávra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS), abból az elhatározásból kiindulva, hogy előmozdítsa a környezettechnológiával kapcsolatos kormányzati célok eléréséhez szükséges intézkedések összehangolt és hatékony végrehajtását.

Magyarország hosszú távú fenntartható fejlődését, valamint versenyképesebbé válását csak úgy érhetjük el, ha a környezetvédelmet, a környezeti szempontokat központi közpolitikai kérdésnek tekintjük és a környezetvédelmi szempontok beépülnek minden közpolitika-alkotási folyamatba. A Stratégia a 2011-2020 közötti időszakra szól, de ennél messzebb mutató céljai is vannak. Az ország erőforrásaival hatékonyan és takarékosan gazdálkodó, összességében fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni.

Az NKIS rövidített változata angol nyelven is elérhető: National Environmental Innovation Strategy - NETIS.

Menü

Környezettechnológia, ökoinnováció

Navigáció